Infigo Compli

Što je to?


Infigo Compli pomaže organizacijama da ostanu usklađene s relevantnim zakonima, regulativama i propisima. Kako bi to postigao, pojednostavljuje postupak upravljanja procesom usklađivanja u svakom koraku.

U pozadini crawleri prikupljaju podatke s industrijski relevantnih izvora, obrađuju i predstavljaju ih korisnicima. Korisnici se prijavljuju putem web-baziranog sučelja, tako da je to moguće napraviti kroz bilo koji moderni internetski preglednik, i ovisno o njihovoj ulozi vide određeni broj dashboarda.

Više o Compliju saznajte u brošuri.

Službenici za usklađenost mogu dodijeliti povjerenicima regulative koje moraju riješiti i dok službenici mogu vidjeti sve unutar sustava, povjerenici vide samo relevantne regulative. Ukoliko je regulativa kompleksna, ili radi bilo kojeg drugog razloga, ona može biti dodijeljena na više povjerenika.
Kad svaka regulativa dobije izjavu povjerenika, sustav generira zadnju ocjenu usklađenosti. Svaki korak postupka je vidljiv i evidentiran, a Compli generira izvještaje i email poruke korisnicima ovisno o unaprijed konfiguriranim pravilima.

Brzi pregled


Ključne pogodnosti


Automatsko prikupljanje podataka

Sustav prikuplja podatke iz standardnog seta relevantnih izvora, a pošto je modularan, može se proširiti s novim izvorima po potrebi (za bilo koju industriju u bilo kojoj državi svijeta). S ugrađenim praćenjem kvalitete minimizira se rizik pogreške, a svaka greška vidljiva je na crawler debug dashboardu.

Standardizirani workflow


Kad se podaci prikupe oni prolaze kroz provjeru relevantnosti, dodjelu povjerenika (samo službenici za usklađivanje mogu dodjeljivati povjerenike), a zatim povjerenici daju svoje izjave pomoću kojih se generira konačna ocjena usklađenosti. Ako je regulativa označena kao neusklađena, postoji i dodatan korak, automatska procjena rizika.

Izvještavanje


Kako ne biste nikada ništa propustili, postoje dnevna i tjedna izvješća o novim regulativama i publikacijama. Sustav isto tako ažurira o trenutnom statusu regulativa, šalje informativne emailove povjerenicima i podsjetnike o predstojećim rokovima. Dakako, sve je prilagodljivo i po potrebi se može modificirati.

Minimizirajte rizik neusklađenosti

Dodatne mogućnosti


Procjena rizika
Procjena rizika vrši se za regulative ili akte koji nisu usklađeni i imaju određeni učinak na organizaciju. Ocjena rizika izračunava se iz nekoliko kategorija (financijske, reputacijske, pravne) i ponderira se prema ozbiljnosti i vjerojatnosti događanja.

Dodatna autentikacija
Infigo Compli može se integrirati s bilo kojim sustav autentikacije, uključujući i dvofaktorsku provjeru (2FA) radi dodatnog sloja sigurnosti.

Potpuno ili djelomično u oblaku
Ukoliko klijent želi, Compli se može pokretati ravno iz oblaka što umanjuje zahtjeve za instalacijom uz multitenancy za stroge sigurnosne mjere. Dakako, postoji i opcija djelomične implementacije u oblaku, ali s odgovarajućim hardverskim/virtualnim zahtjevima kod lokalne instalacije – u tom slučaju su svi osjetljivi podaci na klijentskom IT okruženju.

Prošireno upravljanje logovima
Infigo Compli je baziran na Splunku, platformu za velike setove podataka, koji indeksira sve korisničke logove i omogućuje njihovo lagano pretraživanje i korelaciju u stvarnom vremenu.

Skladištenje podataka
Svi prikupljeni podaci, od pročišćenih informacija do logova, mogu se čuvati u sustavu neograničeno dugo kako bi uvijek bili dostupni za trenutnu analizu. Data aging, sigurnosne kopije i offline arhiviranje mogu se konfigurirati po potrebi.