Novi indikatori kompromitacije u trenutnoj geopolitičkoj situaciji


Infigo IS, kao i cijeli svijet, prati razvoj situacije u Ukrajini sa strepnjom. Rat je uvijek strašan gubitak za sve uključene, nešto što nitko ne bi trebao iskusiti i nadamo se da će se situacija stabilizirati čim prije.
Dok je trenutni sukob geografski još uvijek zadržan na području Ukrajine, u kibernetičkom svijetu on nikada nije imao granice. Inženjeri sigurnosti u Infigo IS-u tako su priredili cijeli novi set indikatora kompromitacije (IOC) koji sadržavaju liste aktualnih prijetnji koje proizlaze iz sukoba Ukrajine i Rusije.

Novi IOC-i su tako implementirani kroz pravila u Infigo SOC-u kako bi se svi naši klijenti i dalje mogli pouzdati u visoki stupanj zaštite. Cijelo vrijeme nadziremo situaciju te ćemo po potrebi vršiti dodatne prilagodbe.