Choose language:
Pratite nas:

GDPR awareness edukacija

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) od organizacija zahtjeva da uspostave odgovarajuće procese te uloge i odgovornosti koje će omogućiti primjereno upravljanje životnim ciklusom osobnih podataka te njihovu zaštitu od neovlaštenog korištenja i zloupotrebe.


Podizanje svijesti o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Jedan od ključnih preduvjeta za uspješno usklađivanje s Uredbom je edukacija svih zaposlenika o njihovim zaduženjima, odnosno ulogama i odgovornostima za zaštitu osobnih podataka. Vrlo često stvara se pogrešan dojam da je zaštita osobnih podataka odgovornost Službenika za zaštitu osobnih podataka, odnosno Uprave. To je samo djelomično točno. Za uspješno usklađivanje s GDPR Uredbom te kvalitetno provođenje svih propisanih mjera, odgovoran je svaki pojedinac u organizaciji - naravno, u okviru svojih nadležnosti. Velik broj povreda sigurnosti osobnih podataka javlja se upravo zbog nepažnje, nemara ili jednostavno nedovoljnog razumijevanja važnosti ove tematika.

Iako ovakav oblik edukacije nije izravan zahtjev GDPR Uredbe, on je ključan za podizanje svijesti zaposlenika. Bez adekvatne informiranosti i kontinuirane edukacije, teško je očekivati da će se svi zaposlenici pridržavati svih pravila koje je organizacija propisala. 

Sadržaj edukacije

Primarni cilj ove edukacije je upravo osvješćivanje zaposlenika o temama vezanim uz privatnost i zaštitu osobnih podataka. Kroz sedam lekcija svakog korisnika upoznati će se sa osnovnim aspektima GDPR Uredbe, njenim ciljevima te ključnim odgovornostima za svakog pojedinca. Sve lekcije popraćene su primjerima iz stvarnog života kako bi se ukazalo na značaj pojedinih zahtjeva GDPR Uredbe te olakšala njihova primjena u praksi.

Edukacija obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

  • LEKCIJA 1: PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - uvod u temu privatnosti, zaštite osobnih podataka i GDPR Uredbe.
  • LEKCIJA 2: GDPR – OSNOVNA NAČELA - osnovna načela i principi GDPR Uredbe. Pojašnjeni su termini kao što su transparentnost, minimizacija podataka, točnost i kvaliteta podataka, svrha obrade, retencija podataka i sl.
  • LEKCIJA 3: ZAKONITOST OBRADA - jednostavnim rječnikom opisane su osnovne zakonitosti obrada prema GDPR Uredbi kao što su realizacija ugovora, privola, legitimni interes, zakonska osnova i sl.
  • LEKCIJA 4: GDPR PRAVA ISPITANIKA - u ovom poglavlju pojašnjena su prava ispitanika u kontekstu GDPR Uredbe zajedno s osnovnim pravilima koja je pritom potrebno poštivati,
  • LEKCIJA 5: SIGURNOSNI INCIDENTI - pregled pojmova vezanih uz upravljanje sigurnosnim incidentima te obveze u smislu prijave incidenata nadležnim tijelima,
  • LEKCIJA 6: ULOGE I ODGOVORNOSTI - pregled ključnih uloga i odgovornosti vezanih uz provedbu GDPR Uredbe unutar organizacije. Ukratko su opisana zaduženja pojedinih ključnih uloga kao što su Uprava, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Voditelj sigurnosti informacijskog sustava, Odjel informatike i sl.
  • LEKCIJA 7: RUKOVANJE OSOBNIM PODACIMA - osnovne smjernice za ispravno rukovanje osobnim podacima kako bi se umanjio rizik od potencijalnih zloupotreba i drugih tipova neovlaštenih aktivnosti.

Kako bi se omogućilo kvalitetnije usvajanje znana, na kraju svake lekcije nalazi se kratki kviz sa ispitnim pitanjima za provjeru znanja. Osim provjere znanja, kviz za provjeru znanja odgovornim će osobama pružiti uvid  u rezultate provedene edukacije.

Također, bitno je napomenuti da je sadržaj edukacije prilagođen svakom zaposleniku organizacije, bez obzira na poziciju i razinu poznavanja GDPR Uredbe.

Cilj edukacije je da se tema privatnosti i zaštite osobnih podataka približi svakome pojedincu unutar organizacije te da se podigne razina svijesti i kulture kada je riječ o ovim pitanjima.


Ukoliko ste zainteresirani za korištenje online sustava za GDPR edukaciju, slobodno nam se obratite na adresu info@infigo.hr.