Choose Language:
Pratite nas:

Vlerësimi i Sigurisë

Vlerësimi i Sigurisë duhet të jetë një pjesë integrale e çdo sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit, pa marrë parasysh madhësinë apo industrinë e një organizate. Kërcënimet e sigurisë janë në evoluim të vazhdueshëm, sistemet e informacionit janë duke u ekspozuar më shumë, kështu që është e rëndësishme për kompanitë për të testuar pasuritë e tyre kritike për cënueshmërinë dhe dobësinë e sigurisë.


Çdo kontroll i sigurisë që implementohet duhet të testohen rregullisht për forcën dhe efektivitetin e saj. Vlerësimet e sigurisë duhet të kryhen nga ekspertë të kualifikuar dhe me përvojë në fushë e sigurisë së informacionit në mënyrë që të merrni rezultate të besueshme dhe të pritura. Cilësia dhe aftësisë e shërbimeve të vlerësimit të sigurisë nga INFIGO IS është njohur nga shumë prej klientëve tanë.

INFIGO IS është vazhdimisht duke investuar në hulumtimin e cenueshmërisë dhe zbulimit në mënyrë për të qënë koherent me trendet aktuale të sigurisë dhe të sulmeve vektor. Ekipi ynë i hulumtim ka zbuluar dobësitë e shumta të sigurisë në produkte të ndryshme komerciale dhe open source. Klientët tanë perfitojnë dhe gjithashty ne bëjmë një kontribut aktiv në bashkësinë globale të sigurisë së informacionit. Vlerësimet e sigurisë ndryshojnë sipas qëllimit, metodat e përdorura dhe kompleksitetit. Këto janë të përcaktuara nga kërkesat e biznesit dhe të sigurisë të sistemit të vlerësuar.
 

Shkarko dokumentin