Choose Language:
Pratite nas:

Tregtia

Siguria e informacionit në tregti tërheq edhe më shumë vëmendje. Përveç kërkesave të biznesit për mbrojtjen e informacionit sensitiv, të cilat synojnë sigurimin e avantazheve konkurruese në treg, sfida të veçanta dalin në segmentin e menaxhimit të të dhënave për kartat e pagesave apo për përafrimin me kërkesat e standardit PCI DSS. INFIGO IS i ofron klientëve të saj në sektorin e shitjes me pakicë, shërbime të përshtatura në fushën e sigurisë së informacionit, duke synuar në ngritjen e cilësisë dhe të sigurisë së të bërit biznes.

 

SFIDAT

  • mbrojtja e të dhënave sensitive të biznesit;
  • mbrojtja e të dhënave të kartëmbajtësit dhe e transaksioneve; 
  • përputhshmëria me kërkesat e PCI DSS;
  • analiza real-time e avancuar mbi sasi të mëdha të dhënash IT (Big Data);
  • nërgjegjësimi i punonjësve mbi sigurinë e informacionit.

 

ZGJIDHJE

  • përputhja e biznesit me kërkesat e PCI DSS;
  • implementimi i sistemeve për menaxhimin e sigurisë së informacionit, 
  • analiza të avancuara mbi të dhënat IT të biznesit (Big Data solutions)
  • ndërgjegjësimi mbi sigurinë e informacionit;
  • penetration testing.