Choose Language:
Pratite nas:

Sektori financiar

Sektori financiar është padyshim një nga industritë më të ekspozuara ndaj aktiviteteve të paautorizuara dhe ndaj mashtrimeve. Mundësia e një fitimi të drejtpërdrejtë financiar motivon hakerat për të kryer aktivitete kriminale të planifikuara dhe shumë të sofistikuara. Konfrontimi me sukses i këtyre sulme dhe mbrojtja e sistemeve të informacionit nga përdoruesit e veprimtarive të paautorizuara, vjedhjeve dhe mashtrimeve, është një sfidë e madhe për bankat. INFIGO IS ka një ekip me përvojë dhe me cilësi të lartë që mund të ndihmojë klientët e saj në sektorin financiar në zgjidhjen e detyrave më të komplikuara dhe të vështira, që përfshijnë çështje teknike apo organizative.

 

SFIDAT

 • Mbrojtja e  aplikacioneve kritike të biznesit nga sulmet kibernetike;
 • Zbulimi dhe parandalimi i mashtrimeve;
 • Përputhshmëria me legjislacionin dhe rregulloret lokale;
 • Përputhshmëria me kërkesat e PCI DSS;
 • Mbrojtja e të dhënave personale;
 • Menaxhimi i riskut në sistemet e informacionit;
 • Parandalimi i rrjedhjes së të dhënave.
 

 

ZGJIDHJE

 • Penetration testing dhe shërbimet e vlerësimit të sigurisë;
 • Konsulencë për PCI DSS;
 • Implementimi i Sistemit të Menaxhimit të Sigurimit së Informacionit;
 • Implementimi i një zgjidhjeje SIEM;
 • Trajnime për ndërgjegjësimin mbi sigurinë e informacionit;
 • Implementimi i sistemeve të parandalimit të rrjedhjeve të të dhënave.