Choose Language:
Pratite nas:
back

Projekti Wonderland

13.11.2014

INFIGO IS, në partneritet me Politeknikun e Međimurje në Čakovec, ka nënshkruar një kontratë më 17 tetor 2014 në lidhje me financimin e një projekti shkencor të quajtur “Wearable system of extended reality in outer space for enrichment of touristic content“, të quajtur shkurtimisht "Project Wonderland". Projekti është financuar në kuadër të projektit “Strengthening the capacity for research, development and innovation” nga Ministria e Shkencës, Arsimit dhe Sporteve, dhe në kuadër të programit operacional Konkurrenca Rajonale 2007-2013.