Choose Language:
Pratite nas:

INFIGO Splunk apps

Një ndër karakteristikat kryesore të Splunk është mundësia e zgjerimit të tij me programe të ndërtuara vetë. Bazuar në shumë vite përvojë me paketën software Splunk, INFIGO IS ka zhvilluar një sërë zgjidhjesh të specializuara bazuar në platformën Splunk. Fraud monitoring, Security Operations Center (SOC), PCI DSS compliance app., jane vetëm disa prej këtyre zgjidhjesh.


Aplikacionet INFIGO Splunk përdoren prej një numri të madh klientësh tanë në segmente të ndryshme të biznesit të tyre.
Përveç zgjidhjeve të përmendura, klientëve tanë u ofrojmë edhe shërbime konsulence lidhur me përdorimin dhe maksimizimin e efikasitetit operativ të tyre.
 
Zgjidhjet e INFIGO IS bazuar në platformën Splunk:
  • INFIGO Security Operations Centar
  • INFIGO Fraud monitoring
  • Splunk for PCI DSS
  • PDF Reporting
  • INFIGO e-Merchant Monitor