Choose language:
Pratite nas:

ISO 27001

Uspostava sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO/IEC 27001 normi kompanijama omogućuje vidljivo podizanje razine zrelosti svoga poslovanja, usklađivanje sa najboljim praksama i sigurnosnim standardima te zaštitu poslovnih informacija od neovlaštenih aktivnosti i zloupotrebe.


Bez efikasnog i dobro razrađenog sustava upravljanja, sigurnosni problemi najčešće se rješavaju spontano i lokalizirano, implementacijom pojedinačnih sigurnosnih kontrola koje u danom trenutku rješavaju odgovarajući problem ili propust.
 
Nažalost, ovakav pristup dugoročno ne pridonosi znatnijem podizanju razine sigurnosti, a i gubici koje organizacija trpi mogu biti vrlo veliki. Iskustva pokazuju da kvalitetno upravljanje informacijskom sigurnošću zahtjeva kombinaciju upravljačkih, organizacijskih i tehničkih vještina koje će činiti cjeloviti i pouzdan sustav sigurnosti koji obuhvaća cijelu organizaciju i sve njene zaposlenike.
Kroz uslugu ISMS (eng. Information Security Management System) konzaltinga naši stručnjaci klijentima osiguravaju kompletnu podršku u svim fazama uspostave ISMS sustava u skladu s ISO 27001:2013 standardom:
 
  • definiranju područja pokrivenosti (eng. scope)
  • izradi sigurnosne politike
  • identifikaciji informacijskih resursa i analizi rizika
  • upravljanju rizikom (eng. risk treatment)
  • odabiru i implementaciji ISO 27002:2013 kontrola
  • pripremi izjave o sukladnosti (eng. SoA – Statement of Aplicability).
Osim implementacije, usluge ISMS konzaltinga pokrivaju i preostale faze procesa upravljanja sigurnošću: rad, kontinuirani nadzor i unapređenje sustava, izradu odgovarajuće dokumentacije, procedura, obuke djelatnika (eng. awareness training), interne audite, osiguranje podrške uprave, te kontrolu dokumenata i zapisa. 
 
Implementacija ISMS sustava klijentima osigurava efikasno upravljanje sigurnošću i povjerenje u vlastiti sustav.
 
Također, naše klijente pripremamo za certifikaciju prema ISO 27001:2013 standardu od strane neke od akreditiranih ustanova prema želji klijenta.