Choose language:
Pratite nas:

GDPR "Quick-start" analiza

INFIGO "GDPR Quick start" usluga kompanijama omogućuje brzu i jednostavnu evaluaciju trenutnog stanja kompanije u odnosu na GDPR zahtjeve te davanje osnovnih smjernica za postizanje usklađenosti.


Usluga je namijenjena kompanijama koje nemaju prethodnog iskustva u postupcima usklađivanja, posebice u segmentu privatnosti i zaštite osobnih podataka  te žele dobiti inicijalnu sliku razine njihove sposobnosti i spremnosti u kontekstu usklađivanja s zahtjevima GDPR uredbe.

Rezultat provedene analize je izvještaj koji menadžmentu kompanije daje osnovni uvid u razinu zrelosti kompanije u odnosu na GDPR zahtjeve te plan dodatnog usklađivanja u skladu s poslovnim zahtjevima i raspoloživim resursima.

Dobiveni rezultati menadžmentu organizacije omogućuju donošenje inicijalnih odluka i pokretanje inicijativa vezanih uz postupke usklađivanja s GDPR zahtjevima kako bi se umanjila izloženost kompanije.

AKTIVNOSTI:

 • Identifikacija ključnih obilježja i poslovnih procesa organizacije u smislu prikupljanja i obrade osobnih podataka,
 • Evaluacija i mapiranje postojećih organizacijskih i tehničkih kontrola u odnosu na GDPR zahtjeve,
 • Identifikacija gapova i prilika za poboljšanje,
 • Procjena spremnosti i razine GDPR usklađenosti organizacije,
 • Analiza izloženosti kompanije u smislu GDPR uredbe,
 • Izrada plana i smjernica za postizanje usklađenosti s GDPR zahtjevima.

REZULTAT:

Rezultat provedene usluge je izvještaj za odgovorne osobe unutar kompanije sa sljedećim obilježjima:

 • Sažetak za rukovoditelje,
 • Opis područja povišene razine rizika te izloženosti kompanije u kontekstu GDPR uredbe,
 • Procjena razine usklađenosti kompanije s GDPR zahtjevima,
 • Izrada smjernica i plana za postizanje usklađenosti s GDPR zahtjevima,
 • Plan unaprjeđenja postojećih tehničkih mjera za postizanje dodatne GDPR usklađenosti.

TRAJANJE:

Trajanje „GDPR Quick-start“ analize procjenjuje se na 5 dana, iako može varirati ovisno o složenosti i veličini organizacije.